Monday, April 03, 2006

Tash ke Ghar-Ghazal


1 comment:

قیصرانی said...

Bahot khoob...
Mansoor